วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

กิจกรรมที่ 6

การเรียนรู้วิธีการสร้างบล็อกและการเรียนรู้ผ่านบล็อก
การเรียนรู้วิธีการสร้างบล็อกและการเรียนรู้ผ่านบล็อก เป็นการจัดการเรียนรู้ที่น่าสนใจที่จะนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ได้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และ  ถือว่าเป็นสื่อที่ทันสมัย ที่สามารถกระตุ้นผู้เรียนให้เกิดความสนใจในบทเรียนที่ครูผู้สอนถ่ายทอดได้ดี และยังเป็นสื่อที่ทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ในทุกสถานที่ที่มีระบบอินเทอร์เน็ต ทั้งที่บ้าน   ที่โรงเรียน หรือตามที่สาธารณะต่างๆ ซึ่งปัจจุบันได้มีการปล่อยสัญญาณ Wireless ให้บริการหลายๆ สถานที่
ข้อดีของการทำบล็อก

1.    เจ้าของบล็อกมีอิสระที่จะนำเสนออะไรก็ได้ที่ไม่ไปก้าวล่วงบุคคลอื่นที่ไม่ผิดกติกาของผู้ให้บริการบล็อกที่เราทำอยู่ (oknation) ที่ไม่ผิดกฎหมายและศีลธรรม ประเพณีที่ดีงาม ถ้าเราใช้จริยธรรมในใจกำกับ กฎต่างๆก็อยู่ที่เราจะกำหนดเอง
2.   ในด้านเทคนิค เจ้าของบล็อกสามารถปรับแต่งบล็อกให้เป็นรูปแบบที่ตนต้องการได้โดยไม่ต้องมีความรู้ในเรื่องภาษาคำสั่งของโปรแกรมมากมาย อาศัยบทเรียนง่ายๆ การสังเกตการทดลอง สามัญสำนึกช่วยก็ทำเองได้
4.   สามารถสร้างเครือข่าย ชุมชนสัมพันธ์ระหว่างบล็อกเกอร์ที่มีความคิด ความสนใจ ความรู้สึก ร่วมกันได้
ได้พื้นที่ใช้งานฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย แถมมีคนคอยบริการ ช่วยเหลือเมื่อมีปัญหาทางด้านเทคนิค หรือปัญหาทั่วๆไปที่เกี่ยวกับ บล็อก
5.   เป็นแหล่งข้อมูลความรู้ ให้บุคคลอื่นเข้ามาค้นคว้า ศึกษาได้ในปัจจุบันและอนาคต
ข้อเสียของการทำบล็อก
1.เจ้าของบล็อกมีอิสระในการนำเสนอบทความ โดยไม่ต้องมีการตรวจสอบจากใครก่อน อาจโพสต์เรื่องที่ไม่เหมาะสมได้ ซึ่งเจ้าของบล็อก ต้องมีกติกาให้ตัวเอง หรือใช้จริยธรรมของแต่บุคคล ความมีเหตุมีผล ความระมัดระวัง รอบคอบในการโพสต์ข้อความต่างๆ
2. เนื้อหาที่อยู่ในบล็อก หากไม่ใช่ผลงานวิจัย หรือ วิทยานิพนธ์ ที่ทำตามหลักวิชาการ หรือ ตัวบทกฎหมาย ก็อาจมีความน่าเชื่อถือน้อย หากเกิดความผิดพลาดใดๆ ผู้ที่นำข้อมูลไปใช้อ้างอิง อาจประสบปัญหาได้
3. เปิดโอกาสให้พวกที่ไม่หวังดี เข้ามาเปิดบล็อก ก่อกวน หรือผู้ที่มีความคิดเห็นแตกต่างกัน มาอยู่ร่วมในชุมชนเดียวกัน เพิ่มโอกาสให้มีการแสดงออกถึงการขัดแย้งอย่างไม่มีเหตุผล สร้างความไม่สามัคคี ทะเลาะกันได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น