วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

กิจกรรมที่ 3 สรุปความรู้การใช้โปรแกรมspss

เปิดโปรแกรม spss
                คลิก Start -> All Programs -> SPSS
ต้องการให้หน้าจอแสดงภาษาไทย
        เลือกเมนู View -> Fonts(เลือก Font และ Size ตามที่ต้องการ แล้วคลิกปุ่ม OK)
ชื่อฟอนต์ที่เป็นภาษาไทยส่วนใหญ่จะลงท้ายด้วย UPC
ขั้นตอนการใช้โปรแกรม SPSS ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อการวิจัย
1.กำหนดค่าใน variable view
         - name  
พิมพ์  ชื่อ เพศ
,a1,a2,......,d3
         - width  
ระบุตัวเลขความกว้างที่ต้องการ

         - deimals
เลือกจุดทศนิยมที่ต้องการ (0)
         - value-
ใส่ค่า 1น้อยที่สุด 2น้อย 3ปานกลาง 4มาก 5มากที่สุด

     2.
พิมพ์ข้อมูลใส่ใน data view ตามลำดับข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ทั้งหมด(ตัวอย่าง20 ชุด)
     3.
การวิเคราะห์ข้อมูล
         - transform-compute-
พิมพ์หัวข้อ taใน target variable
         -
เลือก sum.ในfunction คลิก function แล้วพิมพ์ sum [a1,a2,a3,a4]/4 คลิก
ok
         - transform-compute-
พิมพ์หัวข้อ tbใน
target variable
         -
เลือก sum.ในfunction คลิก function แล้วพิมพ์ sum [b1,b2,b3,b4]/4 คลิก
ok
         - transform-compute-
พิมพ์หัวข้อ tcใน
target variable
         -
เลือก sum.ในfunction คลิก function แล้วพิมพ์ sum [c1,c2,c3,c4]/4 คลิก
ok
         - transform-compute-
พิมพ์หัวข้อ tdใน
target variable
         -
เลือก sum.ในfunction คลิก function แล้วพิมพ์ sum [d1,d2,d3]/3 คลิก
ok
         -
คลิก analyze-descriptive statistic - frequencies คลิกเลือกหัวข้อเพศ,a1,a2,...d3  แล้วคลิก ok แสดงประมวลผลการใช้ใช้โปรแกรม SPSS

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น