วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

แนะนำตนเอง

ชื่อ       นายสวาท  วงศ์ช่วย
เกิด      7 กุมภาพันธ์ 2518
ที่อยู่     182/90 หมู่บ้านสินสืบสุข 3 ซอย 1 หมู่ 4 
             ต.ท่าชัก  อ.เมือง  จ.นครศรีธรรมราช
การศึกษา
             - ระดับประถมศึกษา 
               โรงเรียนวัดบางฉนาก   อ.ปากพนัง  จ.นครศรีธรรมราช
             - ระดับมัธยมศึกษา
               โรงเรียนปากพนัง         อ.ปากพนัง  จ.นครศรีธรรมราช
             - ระดับปริญญาตรี
                วิชาเอกการประถมศึกษา  สถาราชภัฏภูเก็ต   อ.เมือง   จ.ภูเก็ต
การทำงาน
             - บรรจุครั้งแรก  30 มิถุนายน 2541 
                โรงเรียนวัดแดง  ต.เขาพระบาท  อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
             - ปัจจุบัน
               ดำรงตำแหน่ง ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดแดง  ต.เขาพระบาท  อ.เชียรใหญ่  จ.นครศรีธรรมราช
คติในการทำงาน
               "ทำวันนี้ให้ดีที่สุด"
    

1 ความคิดเห็น: